Thursday, 11 December 2014

KPSC ದಿನಾಂಕ 8-12-2014 ರಂದು ನಡೆಸಿದ TECHNICAL & 

NON TECHNICAL ಹುದ್ದೆಗಳ Paper-1 (General Studies)  

ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Monday, 24 November 2014

PC KEY ANSWERS-2014POLICE CONSTABLE CET EXAM -2014
KEY ANSWERS-2014
EXAM DATE : 16-11-2014        

 “A” Series Question Paper
Q.NO
 ANS
Q.NO
ANS
Q.NO
ANS
Q.NO
ANS
1
D
26
C
51
A
76
A
2
C
27
C
52
D
77
D
3
D
28
C
53
C
78
A
4
B
29
B
54
A
79
D
5
A
30
A
55
C
80
C
6
C
31
C
56
D
81
C
7
D
32
D
57
B
82
D
8
A
33
A
58
C
83
B
9
B
34
B
59
D
84
A
10
A
35
C
60
A
85
C
11
B
36
D
61
D
86
B
12
A
37
C
62
B
87
A
13
C
38
D
63
C
88
B
14
D
39
A
64
B
89
C
15
A
40
C
65
C
90
D
16
D
41
D
66
C
91
B
17
B
42
B
67
B
92
D
18
C
43
C
68
A
93
B
19
B
44
D
69
B
94
A
20
A
45
D
70
C
95
C
21
B
46
B
71
A
96
D
22
C
47
D
72
A
97
B
23
D
48
A
73
C
98
A
24
B
49
B
74
D
99
C
25
A
50
C
75
A
100
B1. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 24ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  14 ವರ್ಷ.
2. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಅಸ್ತೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : 17 ನೇವಿಧಿ.
3. ಕೆಳಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡಿ ಹೊಂದಿದೆ ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಚೀನಾ  (ಬಾಂಗ್ಲ- 4096 ಕಿ.ಮೀ,  ಚೀನಾ- 3488,  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – 2910, ನೇಪಾಳ - 1751 )
4. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ_______ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಪಾಮೀರ್ ಗ್ರಂಥಿ
5. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿ _____ ಇದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ.
6. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ರಬ್ಬರ್.
7. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಣು ಖನಿಜ ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ  :  ಯುರೇನಿಯಂ
8. ಮರ್ಮಗೋವ ಬಂದರು ಇರುವ ರಾಜ್ಯ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಗೋವ
9. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಬ್ರೆಜಿಲ್.
10. 2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  121 ಕೋಟಿ.
11. _________ ನು ಬರೆದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯ.
12. ಉತ್ಖನನ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪುರಾತತ್ವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಕಾಲ & ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಕಾರ್ಬನ್ 14 & ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ.
13. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿರವರು ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ.
14. ಕೆಳಗಿನವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : (D)  
15. ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಬಾದಾಮಿ. ( ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ & ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.)
16.  A*B=C ಆಗಿದ್ದು, A=7 & c=0 ಆದರೆ, B = ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  0
17. 5, 12, 4, 13, 3, 14 ----
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  2.
18. ಪೊಕ್ರಾನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ರಾಜಸ್ಥಾನ್.
19. ನವೆಂಬರ್ 2013 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಭಾರತ ರತ್ನ.
20. ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್
21. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರೀಕತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ನಗರ ಯೋಜನೆ.
22. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ತಿರ್ಥಂಕರ ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ವೃಷಭನಾಥ.
23. ಬೌಧ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಲು ಅಫಘಾನಿಸ್ಥಾನ, ಬರ್ಮ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ & ಯುರೋಪಿಗೆ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಅಶೋಕ.
24. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ & ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಙನಿ ಯಾರು ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಆರ್ಯಭಟ.
25. _____ ರವರು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ.
26. ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ರವರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ನಾಸಾ.
27. UNESCO ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : (C) United Nations Economic and Scientific Cultural Organisation.
28. ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ.
29. ಚೀನಾ ದೇಶದ ಅಧೀಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು.?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಮಂಡಾರಿನ್.
30. ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಟೆನ್ನಿಸ್.
31. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. 
9 18 27
8 16 ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  24.
32. 10 ಜನರು 20 ಮನೆಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ, 5 ಜನರು 10 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುವುದು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :   30 ದಿನಗಳು.

ವಿವರಣೆ:           r =Houses/(people*time)
                        r=20/(10*30)=10/5*time.
                        20/(10*30)=10/5*time.
                        5*20/(10*30)/10=1/time.
                        Time=1/(5*20)/(10*30)/10
                        Time: 30 Days.

33. X ಎಂಬಾತನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಅಂಕಗಳನ್ನು 120 ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 120 ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳೆಷ್ಟು ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  30
34. 3*3=18, 4*4=32,5*5=50 ಆದರೆ, 6*6= 
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  72
35. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ A ಯು C, C ಯು E & D ಯು F ಆದರೆ X ಯು _____
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : Z
36. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? 
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಚಾಲುಕ್ಯರು.
37. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ.
38. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಙೆ ಯಾರು.?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :    ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ
39. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ಜಲಾಲ್-ಉದ್ದೀನ್-ಮಹಮ್ಮದ್.
40. ಯಾರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.
41. ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸುನ್ ಮಳೆಗಾಲ_____ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.
42. ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು.
43. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯುನೇಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ : ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು.
44. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  (D)
45. ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  (D) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾವು.
46. ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :   ನಾಗಭರಣ.
47. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ದಾದಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ.
48. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಸಿಧ್ದ ುಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಗ್ರಹ ನಡೆದ ವರ್ಷ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  1930.
49. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ರವರು_______ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :  ನೇತಾಜಿ
50. ಬಾಂಬೆ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :   ಅಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ.
51. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಾ. ಕೆ. ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್.
52. 2014 ನೇ ಆಲಿನ ಏಷ್ಯನ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 50ಮೀ ಪಿ್ತೂಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರು ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಜೀತುರಾಯ್.
53. ಭಾರತರತ್ನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ.
54. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ.
55. ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಅನಂತಮೂರ್ತಿ.
56. ಭಾರತದ ಸುಫ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ಈಗಿನ  ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯದೀಶರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಹೆಚ್.ಎಲ್. ದತ್ತು.
57.ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಅರುಣ ಜೆಟ್ಲಿ.
58. 2014 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.
59. ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಜರ್ಮನಿ.
60.ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಚಾವುಂಡರಾಯ.
61.ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.
62. ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ______ರವರಿಂದ ಆರಿಸಲಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಲೋಕಸಭೆ & ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು.
63. ಯಾರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
64. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: 25 ವರ್ಷ.
65.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ನೌಕರಿಯ ಹಕ್ಕು.
66. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ವಾಜುಭಾಯ್ ವಾಲ.
67.  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: 90 ನಿಮೀಷಗಳು.
68. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  DFH
69. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
70.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: 30
71. ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಇದೊಂದು………
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪೋಲಿಸ್ ಪಡೆ.
72. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ____ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಚ, ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರವಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್.
73. ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡೆಸಿಬಲ್.
74. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಆಮ್ಲಜನಕ.
75.  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಆಮೆ.
76. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.
77. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಎನೆಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
78. WHO ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಜಿನೇವಾ.
79.ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಸಿಗ್ಮೋಮಾನೋಮೀಟರ್
80. 1843 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ್.
81. ಕನೌಜ್ ನ ರಾಜ ಹರಷವರ್ದನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಜ ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ.
82. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದವರು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್.
83. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನು ಬ್ರೀಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ದದಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟ ವರ್ಷ ಯಾವುದು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  1799.
84. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಮಾಡಿದ ವರ್ಷ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  1973.
85. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯೆಟ್ ಎಂದು _____ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ರೈಲು.
86.ವಾತವರಣದ ತಾಪದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಪೈಸಿಸ್.
87. ಹಾರಾಡುವ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಬಾವಲಿ.
88.ಬಿದಿರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ____
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ಹುಲ್ಲು.
89.ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತತದೆ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ವೈರಾಣು.
90. ಯಾವುದು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ, ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್.
91.  ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಙಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ನಾಕುತಂತಿ.
92.   2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಷ್ಯನ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಇಂಚಿಯಾನ್.
93.  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ಕುವೆಂಪು.
94. ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.
95. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ & ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್.
96. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   (D)
97. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಸರಳ ಗಾಯಿಟರ್ (ಗಳಗಂಡ ರೋಗ)
98.ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ತಲೆ.
99. ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನುನೀಡಿದ ವಿಜ್ಙಾನಿ ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:   ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್.
100. ಈಗಿನ RBI ನ Governor ಯಾರು?
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:  ಡಾ. ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್.
                                                          ********************


               ಈ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು SR ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
    SR  ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 88 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು   ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

ದಿನಾಂಕ : 01-12-2014 ರಿಂದ KAS/PSI  & KSRP Police Constable  ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.
ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ : 9886518398.ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರು ಸಂದೇಹ ವಿದ್ದರೆ ಕರೆಮಾಡಿ: 9886518398.